Täyden palvelun tilitoimisto

KIRJANPIDON TOTEUTUS

Yksi menestyksekkään yritystoiminnan avaintekijöistä on löytää ja hankkia asiantunteva sekä toimialaa tunteva kirjanpitäjä. Suomalainen kirjanpito ja kirjanpitäjän rooli eroaa venäläisestä kirjanpidosta merkittävästi. Suomessa kirjanpitäjä on eräänlainen historiankirjoittaja yrityksen omistajien ja henkilöstön tekemille liiketoimintaraporteille. Hyvä kirjanpitäjä neuvoo ja informoi asiakastaan aktiivisesti kirjanpidollisista ja verotuksellisista seikoista. Kirjanpitäjä toimii siis eräänlaisena talousjohtamisen mentorina yritystoiminnan elinkaaren ajan.

Business Centerin kirjanpito voidaan modifioida kunkin toimiajan ja yrityksen tarpeita vastaavaksi. Kirjanpito muodostuu laskutus, palkanlaskenta-, myynti ja ostoreskontra-, varasto- ja työaikakirjanpito- sekä perintäpalveluosioista. Yleisesti ottaen yrityksen kirjanpito voidaan järjestää kahdella tavalla: vanha, perinteinen tapa on, että yrittäjä kerää tositteet mappiin ja toimittaa se kuukausittain kirjanpitoon. Toinen tapa on että kirjanpito tapahtuu sähköisesti ja yrittäjälle annetaan käyttöoikeus osaan taloushallinnonohjelmaan. Tällöin kaikki kirjanpitotositteet voidaan tallentaa, jolloin puhutaan paperittomasta kirjanpidosta. Paperiton kirjanpito antaa yrittäjälle mahdollisuuden mennä katsomaan tositteita milloin tahansa.

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2024 BUSINESS CENTER