Täyden palvelun tilitoimisto

KANNATTAVUUSLASKELMAT

Kannattavuuslaskelmat ovat olennainen osa liiketoimintasuunnitelmaa. Etukäteen tehtävät kannattavuuslaskelmaennusteet auttavat yrityksen kannattavuuden arvioinnissa ja pakottavat yrittäjän pohtimaan yrityksen toimintaa.

Kannattavuus- ja kustannuslaskelmissa täytyy ottaa huomioon kiinteät kustannukset kuten vuokra, kirjanpito, sähkö ja muuttuvat kustannukset, jotka muuttuvat liiketoiminnan kasvun mukana. Kiinteiden ja muuttuvien kustannusten arvioiminen on yksinkertaista. Sen sijaan myynnin määrän ennustaminen on äärimmäisen haastavaa mutta sitäkin tärkeämpää. Onnistunutta arviota varten täytyy toimialatietoa, paikkakuntakohtaisia erityispiirteitä ja asiakasprofiilin tuntemusta peilata omiin resursseihin ja toimintasuunnitelmaan.

Rahoittajille kelpaavan kannattavuussuunnitelman laatiminen vaatii siis paitsi ymmärrystä markkinatilanteesta myös kustannuslaskelmaosaamista. Business Centerin laaja asiantuntijaverkosto ja kokemus lukemattomien menestyksekkäiden kannattavuuslaskelmien teosta varmistaa myös sinun liiketoimintasi hyvät lähtökohdat.

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2023 BUSINESS CENTER