Täyden palvelun tilitoimisto

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Liiketoimintasuunnitelma on aloittavan yrittäjän tärkeimpiä työkaluja ja usein sen tekemisessä kannattaa turvautua asiantuntijaan. Liiketoimintasuunnitelma pakottaa yrittäjän pohtimaan yritystoiminnan tärkeitä peruspilareita ja peilaamaan niitä omaan toimintaansa. Myös viranomaisten, pankkien ja rahoittajien näkökulmasta liiketoimintasuunnitelma on välttämätön.

Liiketoimintasuunnitelman tulisi vastata yritystoiminnan ydinkysymyksiin kuten mitä palveluja tuotetaan ja kenelle niitä tuotetaan? Ennen kaikkea, mikä juuri sinun yritystoiminnassasi on ylivoimaista kilpailijoihin nähden, mikä on yrityksesi kilpailuetu? Turhan usein yrittäjät lähtevät kilpailemaan hinnalla, joka ei johtaa usein katastrofiin.

Liiketoimintasuunnitelmaan on kannattavaa sisällyttää niin kutsuttu SWOT-analyysi. SWOT-analyysissä tunnistetaan ja analysoidaan yritystoimintaasi liittyviä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Perusteellisen kartoituksen avulla liiketoimintaa on usein syytä muokata yrittäjän vahvuudet paremmin huomioon ottavaksi. Joskus eteen tulee jopa tilanne, jossa todetaan liiketoiminnan aloittaminen kannattamattomaksi. Auttaakseen sinua parhaaseen mahdolliseen starttiin, Business Center järjestää yrittäjävalmennusta. Valmennamme sinua pohtimaan asioita relevantit näkökulmat huomioon ottaen ja tarjoamme neuvoa ja tukea.

COPYRIGHT © 2024 BUSINESS CENTER